INSUMMIT nav logo
A ile drzew zasadzi twoja firma?
SCENA PARTNERSKA
13:30 WTOREK, 26 WRZEŚNIA
VdoCipher Error: Video ID not found
Wdrażanie ESG wymaga skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach z udziałem różnych grup interesariuszy – poznaniu ich postaw i potrzeb oraz monitorowania skuteczności wprowadzonych działań. Balansowanie między potrzebami pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych, czy też społeczności lokalnej może być wymagające dla każdej firmy zaangażowanej w aplikowanie rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. Każdy z trzech komponentów ESG wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami, które mogą stać się szansą dla dynamicznego rozwoju. Jak połączyć troskę o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny z jednoczesnym dbaniem o kondycję firmy? Na wystąpienie o tym, jak badania poświęcone m.in. rozpoznaniu potrzeb społeczności lokalnej czy świadomości i postawom proekologicznym mogą pomóc twojej firmie w maksymalizacji korzyści płynących z wdrożenia ESG zaprasza team IBRiS: Anna Dyjas-Pokorska, dyrektor ds. obsługi klienta, Sylwia Pawłowska, starszy konsultant ds. badań oraz Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. Komunikacji.
Anna Dyjas-Pokorska

IBRiS

Jest absolwentką Wydziału Filozofii oraz Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto uzyskała dyplom MBA na Apsley Business School London. Jest pracowniczką Polskiej Akademii Nauk, gdzie specjalizuje się w metodologii badań socjologicznych. Ma trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze badawczym oraz ponad 1000 przeprowadzonych sesji grupowych typu FGI i wywiadów pogłębionych IDI, driada czy triada. Specjalizuje się w badaniach trackingowych na dużych próbach, monitoringu wskaźników, badaniach komunikacji, badaniach segmentacyjnych i badaniach nad poprawą jakości życia w polskich miastach. Zajmuje się w szczególności sektorami paliwowym, energetycznym, transportowym i budowlanym. Jest również ekspertką w kwestii wdrażania ESG w polskich firmach.
Kamil Smogorzewski

IBRiS

Internacjolog, dyrektor ds. komunikacji i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych w Instytucie IBRiS, specjalizuje się w projektach politycznych oraz społecznych realizowanych z instytucjami naukowymi i pozarządowymi; współtwórca i wydawca podcastu Forum IBRiS – medium o cechach think tanku zbudowanego w oparciu o bazę badań IBRiS, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, redaktor naukowy dwóch monografii, były wieloletni redaktor naczelny Działu Wschód w Portalu Spraw Zagranicznych, współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka i praw mniejszości. Hobbystycznie tworzy grafiki i śledzi trendy na Tik-Toku.
Sylwia Pawłowska

IBRiS

Psycholożka społeczna i kognitywistka. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami konsumentów i komunikacji marketingowej. Aktualnie Starszy Konsultant ds. badań w Instytucie Badań Rynkowych i Społecznych. Popularyzatorka wiedzy psychologicznej zarówno na gruncie biznesu, jak i społecznej profilaktyki zdrowia psychicznego. Współpracuje z organizacjami zaangażowanymi w problematykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.