Zaloguj się aby uzyskać dostęp do nagrań wystąpień i prezentacji w formacie PDF

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do prezentacji w formacie PDF oraz nagrań video wystąpień INSUMMIT YOUTH. Materiały video będą dostępne do 21 maja 2023.

Chcesz dołączyć do PTBRiO?

! Pamiętaj, że materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego uczestników i uczestniczek INSUMMIT YOUTH. Zakazane jest pobieranie video na urządzenia i dyski lokalne, a także udostępnianie, upublicznianie i zwielokrotnianie materiałów bez zgody organizatorów INSUMMIT YOUTH. Materiały video w celu zabezpieczenia zostały opatrzone Twoim loginem użytkownika. Ich odtwarzanie w jednym czasie jest możliwe tylko na jednym urządzeniu.
Linki do materiałów PDF oraz video znajdziesz w programie INSUMMIT przy poszczególnych wystąpieniach.