INSUMMIT nav logo

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do prezentacji w formacie PDF

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do prezentacji w formacie PDF oraz nagrań video wystąpień INSUMMIT. Materiały video będą dostępne do 23 października 2022, a jeśli jesteś członkiem/członkinią PTBRiO do 13 listopada 2022.

Chcesz dołączyć do PTBRiO?

! Pamiętaj, że materiały są przeznaczone do wyłącznie do użytku indywidualnego uczestników i uczestniczek INSUMMIT. Zakazane jest ich: pobieranie na urządzenia i dyski lokalne, udostępnianie, upublicznianie i zwielokrotnianie bez zgody organizatorów Festiwalu INSUMMIT. Materiały video w celu zabezpieczenia zostały opatrzone Twoim loginem użytkownika. Ich odtwarzanie w jednym czasie jest możliwe tylko na jednym urządzeniu.
Linki do materiałów PDF oraz video znajdziesz w programie INSUMMIT przy poszczególnych wystąpieniach.