insummit_youth
Jest ich w Polsce już blisko 11 milionów i to do nich należy przyszłość. Czy wiesz jakie naprawdę są pokolenia Zet & Alpha?
Dołącz do twórców i twórczyń INSUMMIT YOUTH, najbardziej kompleksowego wydarzenia o młodych pokoleniach. Czekamy na wyniki Twoich badań i analiz, casy kampanii, propozycje wywiadów, warsztatów, a także niestandardowych formatów eventowych.
 • 00 dni
 • 00 godz.
 • 00min.
 • 00sek.

IDEA

INSUMMIT YOUTH to drugie obok wrześniowego Festiwalu Insightów i Innowacji wydarzenie realizowane przez PTBRIO pod marką INSUMMIT. Tym razem w całości poświęcone pokoleniom Zet & Alpha i skierowane do wszystkich, których różnorodność zachowań młodych generacji fascynuje i inspiruje do działania.
Niezależnie od tego czy jesteś dostawcą czy odbiorcą wiedzy o pokoleniach Zet & Alpha, czy badasz źródła insightów, czy tworzysz innowacyjne sposoby ich wykorzystania, jeśli masz do opowiedzenia historię, która łączy uważność i użyteczność, wgląd i impakt, podziel się nią na scenach INSUMMIT YOUTH .

ZAPRASZAMY NA SCENY

INSUMMIT YOUTH

Piotr Bombol, Bartłomiej Brach (Brightlight), Małgorzata Chomentowska (EL Passion), Ania Chyl (Spacecamp), Aleksandra Gębarowska (NielsenIQ), Karol Jachymek (SWPS), Jan Kisielewski (Żabka Group), Michał Lutostański (Kantar, SGH), Paweł Pawiński (NEW AREAS), Katarzyna Piątek (ING Bank Śląski), Krzysztof Polak (Semiotic Solutions), Anna Rzeźnik (CPC Brand Consultants), Anna Maria Szutowicz (Y&LOVERS), Aleksandra Trapp (infuture.institute)

CALL

CALL FOR YOUTH INSIGHTS & INNOVATIONS

Zapraszamy do współtworzenia INSUMMIT Youth – najbardziej kompleksowego wydarzenia w Polsce poświęconego młodym pokoleniom. Czekamy na wyniki Twoich badań i analiz, casy kampanii, propozycje wywiadów, warsztatów, a także niestandardowych formatów eventowych. Zakres tematyczny wydarzenia to 12 obszarów tworzących zintegrowany obraz pokoleń Zet & Alpha.

fORMATY

WYSTĄPIEŃ

Wystąpienie 10 minutowe

to podstawowy format wystąpienia na INSUMMIT YOUTH. Jeśli potrzebujesz więcej czasu aby opowiedzieć swoją historię, możesz zaproponować wydłużenie go do 20 minut.

Wywiad 10 minutowy

indywidualny lub grupowy. To format, który realizujemy na naszych eventach od wielu lat pozwala zaprosić do udziału wielu ciekawych gości. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz zaproponować wydłużenie go do 20 minut.

Warsztat, clash lub inna forma aktywizacji

czas nudnych konferencji dawno się skończył, dlatego im bardziej Twoja propozycja będzie angażująca dla publiczności tym lepiej. Daj znać jaki masz pomysł.

10-minutowe wystąpienie to kompaktowy format zapewniający dużą dynamikę wydarzenia i różnorodność jego treści. Ale przecież nie każdą historię można opowiedzieć w tak zaprojektowanych ramach. Jeśli masz pomysł na zagospodarowanie całej sesji, poprowadzenie wywiadu, warsztatu, debaty lub chcesz zaproponować inny innowacyjny format eventowy zgłoś go śmiało!

Zasady występowania na INSUMMIT YOUTH

 • Zapraszamy do składania propozycji wystąpień 10-minutowych lub innych innowacyjnych formatów wystąpień i sesji.
 • Szczególnie zachęcamy do zgłaszania propozycji łączonych zespołów dostawca – odbiorca wiedzy.
 • Musisz mieć prawo do prezentowania treści, które znajdą się w Twoim wystąpieniu.
 • Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego, z wyłączeniem tych, które odbywają się na Scenie Partnerskiej.
 • Nie proponuj nam wystąpienia, które było już prezentowane na innych wydarzeniach.
 • O zakwalifikowaniu wystąpienia do programu wydarzenia decyduje INSIGHT TANK, czyli Rada Programowa INSUMMIT YOUTH.
 • Udział w wydarzeniu jest dla jego twórczyń i twórców bezpłatny jeśli liczba osób występujących nie przekracza dwóch w przypadku wystąpienia i czterech w przypadku wywiadu/dyskusji.
 • INSUMMIT YOUTH odbędzie się stacjonarnie w warszawskim Centrum Nauki Kopernik 21 kwietnia 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formatu, czasu i miejsca wydarzenia.
TERMINY:
CALL FOR YOUTH INSIGHTS & INNOVATIONS
KWALIFIKACJA ZGŁOSZEŃ
INSUMMIT YOUTH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Jak oceniamy
– kryteria i procedura

Główne kryteria, którymi INSIGHT TANK kieruje się podczas oceny to:
 • Atrakcyjny, dobrze zdefiniowany temat i główne tezy wystąpienia, klarowność i zwięzłość przekazu.
 • Ciekawe ujęcie/nawiązanie do jednego z obszarów tematycznych wydarzenia.
 • Szersze spojrzenie na analizowane zjawiska i procesy, łączenie perspektywy dostawców i odbiorców wiedzy.
 • Innowacyjność i użyteczność treści.
 • Niestandardowy, angażujący format.
Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:
 1. Wstępna ocena indywidualna członków INSIGHT TANK INUSMMIT YOUTH. Ocenianie propozycje są wcześniej zanonimizowane. Na tym etapie oceniamy jedynie koncepcje i treść wystąpienia.
 2. Podczas drugiego etapu oceny, INSIGHT TANK dokona ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji wydarzenia. Powstanie w ten sposób lista osób zakwalifikowanych na oraz lista rezerwowa.
INSIGHT TANK podejmuje swoje ostateczne decyzje jedynie wspólnie, a jego priorytetem jest zapewnienie wysokiej wartości merytorycznej wydarzenia oraz jego programowej spójności. Oceny z etapu indywidualnego ani nie gwarantują, ani nie pozbawiają w sposób automatyczny zaproszenia do wystąpienia.
JESZCZE PRZEZ
 • 00 dni
 • 00 godz.
 • 00min.
 • 00sek.

WAŻNE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • Zaproszenia do udziału w INSUMMIT YOUTH autorów poza procedurą Call for Insights & Innovations.
 • Zaproponowania autorom niektórych zgłoszeń wystąpienia w innym formacie niż 10-minutowy.
 • Prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy; jeśli w toku oceny zgłoszeń pojawi się taka potrzeba.
 • Zmiany decyzji kwalifikującej, jeśli prezentacja na którymkolwiek etapie procesu przygotowań do wydarzenia wzbudzi wątpliwości w zakresie wartości merytorycznej lub innych postanowień zawartych na tej stronie.

Przesłanie zgłoszenia na INSUMMIT YOUTH wiąże się automatycznie ze:

 • Zgodą na udostępnienie wszystkich przesłanych materiałów i danych na stronie www (z wyłączeniem danych kontaktowych: adresu e-mail i nr telefonu).
 • Zgodą na umieszczenie prezentacji oraz nagrań wystąpień na dedykowanej stronie www, gdzie zostanie ona udostępniona uczestnikom wydażenia oraz członkom PTBRiO.
 • Zgodą na rejestrację audio-video wystąpienia, a także przekazanie Organizatorom prawa do ich rozpowszechniania i komercjalizacji.
 • INSIGHT TANK może podjąć decyzję o nieudostępnianiu wystąpienia uczestnikom i członkom PTBRiO, jeśli uzna, że wystąpienie narusza zasady zawarte na tej stronie.

DLA KOGO

Na sceny INSUMMIT YOUTH zapraszamy wszystkich, którzy mają do czynienia z ekspercką wiedzą z obszaru human insight dotyczącą młodych pokoleń i przekładają ważne odkrycia na innowacyjne rozwiązania skierowane do generacji Zet & Alpha.

Badania

Data Science

Innowacje

Strategia

Kreacja

Marketing

Media

UX/CX/HX

Consulting

Digital

Design

Service Design

Sustainable Growth

Kultura/Rozrywka

Policy Making

NGO

nETWORKING

Dlaczego warto wystąpić na INSUMMIT YOUTH? Ponieważ będziesz w centrum uwagi wielotysięcznej społeczności insights&innovation. To nie tylko fantastyczna ekspozycja i najlepsze co możesz zrobić dla swojego personal brandingu, ale także doskonały networking i dostęp do eksperckiej wiedzy najwyższej próby.