INSUMMIT nav logo
Alarm już wyje. Jak go wyłączyć? – Stopniałe zaangażowanie, jak je odbudować?
praca, zaangażowanie pracowników, #badania, R
EMPLOYEE LOVE CRUSH
SESJA MODEROWANA
16.25 WTOREK, 26 WRZEŚNIA
Jak obecnie dbamy o zaangażowanie pracowników, jak je wzmacniamy i czy jest to wystarczający sposób? Podczas wystąpienia powiem o danych pochodzących z badań satysfakcji i zaangażowania pracowników white colars i blue colars. Trochę o benchmarkach i dlaczego są tak ważne? O tym na ile badania są ważnym aspektem strategii Employer Brandingowej i na ile dobrze przygotowania strategia wzmacnia zaangażowanie pracowników? Opowiem o dobrych praktykach, czyli jak pytać i prowadzić dialog z pracownikami aby wzmacniać zaangażowanie i satysfakcję. (narzędzia do zbierania opinii pracowniczych). Prezentacja dostarczy wiedzy o tym jakich efektów możemy się spodziewać przeprowadzając  właściwie projekty badawcze o tym charakterze (jak wpływa to na wskaźniki pracodawcy oraz  zaangażowanie i satysfakcję pracowników). Wskazuje działania, które wspomagają zbieranie wiedzy od pracowników, komunikowanie jej do  zainteresowanych grup oraz wprowadzanie rozwiązań, które z perspektywy pracownika i pracodawcy  przynoszą wymierne korzyści.
Joanna Borkowska – Iwanek

HR DIRECTOR
GXO

Psycholożka i HR’owiec