INSUMMIT nav logo
Automatyzacja pracy researchera. Wpływ narzędzi low code i AI na proces badawczy.
Automatyzacja, low code, sztuczna inteligencja, badania CX/UX, product design
FUTURE IS NOW
SESJA MODEROWANA

12.05 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

Stawianie hipotez czy pisanie dobrych promptów? Jaka rola czeka researcherów w świecie sztucznej inteligencji? Badacze społeczni, badacze rynku, CX/UX researcherzy posiadają niezwykle ważną umiejętność empatycznego odkrywania rzeczywistości przede wszystkim na podstawie rozmów z ludźmi. Wydaje się, że jest to umiejętność, która jeszcze długo nie zostanie zastąpiona przez AI. Z drugiej strony dostępność coraz bardziej zautomatyzowanych narzędzi low code i AI znacząco zmienia warsztat pracy researchera. Coraz więcej zadań badawczych (od pisania scenariuszy, przez prowadzenie badań dowolnymi technikami, po analizę danych) można zautomatyzować. Powstaje pytanie czy i na ile nowe narzędzia wpływają na jakość odkrywanych insightów i realizację projektów badawczych. Czy możliwa jest perspektywa realizacji pełnego procesu badawczego wyłącznie w oparciu o narzędzia low code i sztucznej inteligencji? Na ile tego typu zmiana procesu wpływa na czas i przestrzeń pracy badacza? Jakie niesie za sobą szanse i zagrożenia? Czy rola badacza przetrwa w obecnej postaci czy będzie ewaluować w innych kierunkach? Na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć na podstawie przeprowadzonego eksperymentu badawczego.

FESTIWAL INSUMMIT

Piotr Modrzewski

Senior Business Designer
Edisonda

Badacz, analityk, business designer. W branży badawczo-projektowej od ponad 10 lat. Wspiera startupy, MŚP i korporacje w tworzeniu produktów i usług cyfrowych. Specjalizuje się w analizie trendów, badaniach innowacji, analityce produktowej, rozwoju aplikacji mobilnych oraz optymalizacji procesów CX/UX (zwłaszcza w branży finansowej, medycznej, mediowej i logistycznej).