INSUMMIT nav logo
Dobrostan psychiczny jako problem publiczny
SESJA KUROWANA

17.15 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

VdoCipher Error: Video ID not found

Jeśli chcemy dobrostan psychiczny powiększać, samopoczucie psychiczne poprawiać, to powinniśmy umieć je badać i rozumieć skąd się biorą. Czy dziś umiemy? Nie za bardzo. Jesteśmy na etapie eksperymentów i poszukiwania standardów, wymiarów opisu, języka. Mamy bardzo wiele do zrobienia, zawodowo i prywatnie, ale także wiele do zyskania.

W tym rozpoczynającym się właśnie wielkim projekcie poprawy zbiorowego dobrostanu niezbędne jest opisywanie sytuacji, mierzenie i ocena efektów z poziomu dużych grup. Tu jest właśnie miejsce dla nas – badaczy społecznych, badaczy postaw i motywacji, badaczy zachowań konsumenckich. Nasze kompetencje i doświadczenie są cenne i unikalne – to my na dużą skalę badamy emocje, przeżycia, postawy i potrzeby. Mamy w tym wielkim projekcie poprawy powszechnego dobrostanu ważną rolę do odegrania.
Zapraszam na sesję poświęconą potrzebom, możliwościom i wyzwaniom badania zjawisk zdrowia psychicznego. Wraz z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami oraz przy udziale publiczności poszukamy odpowiedzi na pytanie, co my badacze możemy zrobić, aby sprawami zdrowia psychicznego rządy, instytucje i organizacje społeczne mogły zajmować się lepiej.
Michał Kociankowski

Managing Partner
Synergion

Ekspert strategii marketingowej, badań rynku i komunikacji, popularyzator myślenia strategicznego w biznesie. Prowadził pierwszy w Polsce dział Research Consulting w firmie badawczej (Grupa IQS), specjalizujący się w doradztwie strategicznym opartym na wiedzy. Pracował także w ARC, Y&R, BAV Consulting. Od 2010 prowadzi pracownię badań i rozwiązań strategicznych Synergion, której częścią była także agencja komunikacyjna Simply By, nagrodzona EFFIE w roku 2017. W latach 2008-2012 oraz od 2014 do 2018 Członek Zarządu PTBRiO. Członek Polskiego Klubu Brandingu. Wykładowca MBS by Effie, Szkoły Strategii Marki SAR, Szkoły Consumer Intelligence PTBRiO. Od 2008 roku współtwórca formularzy zgłoszeniowych EFFIE, juror EFFIE, trener jurorów w konkursie EFFIE.Studiował filozofię i pedagogikę. W badaniach rynku od niemal 30 lat…
Małgorzata Kowalewska

Transformacje

Psycholog z doświadczeniem klinicznym, ale także z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach postaw i motywacji konsumentów. Od 3 lat zajmuje się badaniami emocjonalnych aspektów życia. Poza praca w badaniach prowadzi sesje psychotrenigu w których uczy widzenia własnych emocji, kontaktu z nimi i narzędzi samopomocowych.
Ika Kamińska

Managerka projektów badawczo-rozwojowych
Pollster

Ika Kamińska-Kohutnicka. Managerka projektów badawczo-rozwojowych w Instytucie Badań Pollster. Kieruje projektami na styku badań i technologii. MBA Business Intelligence, mgr socjologii, absolwentka studiów podyplomowych z planowania przestrzennego. W badaniach od 2008 roku. Pracowała dla biznesu, dla trzeciego sektora i kilka lat w Dziale Ewaluacji i Analiz Centrum Nauki Kopernik. Promuje zrównoważone wykorzystywanie zasobów do realizowania innowacyjnych projektów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Członkini Komitetu Rewitalizacji Iławy i Rady Naukowo-Społecznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Od lat związana z trzecim sektorem, obecnie w stowarzyszeniu „naturalnie! ekoturystyka i ekożycie” i w Fundacji Cadmus.Najczęściej można ją spotkać właśnie na Pojezierzu Iławskim, gdzie żyje i prowadzi Czaplisko Siedlisko – dog friendly&eco guesthouse.
Jacek Wasilewski

wykładowca
UW

Medioznawca i kulturoznawca. Bada, jak działają na nas narracje w kulturze. Zajmuje się metodologia analiz storytellingowych, a także semiotyką i językiem inkluzywnym. Czasem prowadzi warsztaty z wystąpień publicznych, bo na uczelni prowadzi zajęcia z retoryki. Badał ostatnio wpływ emocji na odbiór tekstów, obrazów i a także komunikacji botów. Autor i współautor kilku książek, m.in. „5 wymiarów człowieka”, „Bezecnik gramatyki polskiej”, „Baśnie wolnego rynku”, „opowieści o Polsce”, „Uwięzieni w słowach rodziców”. Autor badań dotyczących komunikacji z botami. Scenarzysta. Dramaturg. Filut.
Paweł Wójcik

Wydział Zarządzania UW

Doktor psychologii. W latach 1990-1995 dyrektor badań w agencji badawczej DEMOSKOP. Od 1996 do 2008 Członek Zarządu agencji badawczej IQS and Quant Group. Od 2008 do 2013 wiceprezes agencji badań marketingowych 4P Research Mix. W latach 2013-2016 Business Development Director w Millward Brown. Head of Research and Analysis w domu mediowym Mullen Lowe Media Hub w latach 2017-2020. Jest również adiunktem w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w badaniach marketingowych. Specjalizuje się w analizach segmentacyjnych konsumentów i modelowaniu marketingowym. Autor książki „Psychografia Konsumentów” wydanej w 2017 roku.
Zofia Smełka- Leszczyńska

Hill+Knowlton

W poszukiwaniu narracji o (nie)kochaniu pracy porównuję różne formy wypowiedzi i różne artefakty dyskursu publicznego: od pracy codziennej i magazynów, przez piosenki punkowe i rapowe, aż po memy. Dominujący obraz pracy jako czegoś, co należy kochać, jest silnie uklasowiony.