INSUMMIT nav logo
Jak wejść na wyższy poziom tworzenia innowacji, kiedy wszystkie „quick wins” & „low-hanging fruits” są już wykorzystane?
Behawiorystyka, AI, wirtualne laboratorium, eksperymenty społeczne, modelowanie zachowań, prognozowanie zachowań.
INNOWACJE
SESJA KUROWANA

11.45 ŚRODA, 27 WRZEŚNIA

W jaki sposób organizacja zatrudniająca 13 tysięcy pracowników w 18 krajach Europy Środkowej i działających w pięciu wysoko konkurencyjnych liniach biznesowych może stawić czoła i tworzyć innowacje w złożonym, nieprzewidywalnym i dynamicznym środowisku biznesowym? Rozwiązaniem był własny model tworzenia innowacji, który sam w sobie wymagał dopasowania do specyfiki organizacji. Nie obyło się bez porażek, które pozwoliły na opracowanie nieoczywistych rozwiązań!

FESTIWAL INSUMMIT

Krystyna Jarek

Chief Innovation Officer
Deloitte Central Europe

Jako Chief Innovation Officer, Krystyna zarządza innowacjami w Deloitte Central Europe. Wraz z zespołem wspiera kompleksowy proces tworzenia, wdrażania i rozwoju innowacji, którego celem jest budowanie portfolio innowacyjnych produktów i usług dla wszystkich linii biznesowych Deloitte. Krystyna ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie innowacji w dwóch obszarach: projektowania i wdrażania innowacji. Tworzyła strategie innowacji oraz modela zarządzania innowacjami dla firm z sektora: bankowości, farmacja, energetyka, telecom, FMCG, a także NGO i startup’ów. Od 2017 roku Krystyna pracuje jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego i koncentruje się na praktycznych zajęciach związanych z projektowaniem innowacji.