INSUMMIT nav logo
Nie tylko wejdź w moje buty ale też w nich pochodź. Strategia komunikacji z pracownikiem.
praca, zaangazowanie pracownikow, badania, insightypracownicze, EB, HR
EMPLOYEE LOVE CRUSH
SESJA MODEROWANA

16.45 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

Bycie blisko z pracownikiem i wejście w jego buty to klucz do budowania zaangażowania oraz zmniejszenia rotacji w organizacjach. Jak pokazują wyniki badań zrealizowanych przez SW Research, co czwarty pracownik średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach prowadzonych przez swojego pracodawcę. To istotne informacje zwłaszcza w kontekście tego, że ponad 70% badanych uważa, że otwarta i partnerska komunikacja z pracownikami przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa. Rolą komunikacji wewnętrznej jest codzienne wspieranie dialogu na linii pracodawca – pracownik – pracodawca. Budowanie zaufania, angażowanie, poczucie partnerstwa w relacji pracownik – pracodawca, każdy z tych procesów wymaga skutecznej, zrozumiałej komunikacji, która zwiększa przywiązanie pracownika do organizacji i jednocześnie pokazuje mu, że jego głos ma znaczenie.
Podczas spotkania opowiem o najlepiej „działających“ narzędziach do komunikacji z pracownikami. Kanałach które są preferowane oraz najczęściej wybierane przez pracowników. Opowiem jak to jest być „blisko z pracownikiem“ słuchać jego potrzeb i działać w myśl zasady „twoja opinia ma znaczenie“. Pokaże case study konkretnych akcji komunikacyjnych, które udowadniają jak bardzo komunikacja z pracownikami jest ważna. Opowiem w jaki sposób budować komunikację, tak aby odpowiadała ona realnym potrzebom pracowników, a niejednokrotnie była budowana oddolnie, przez nich samych
Marcin Szczeblewski

Section Manager; People & Culture Team - Communication, Employer Branding and External Affairs
Toyota Motor Manufacturing Poland

Socjolog