INSUMMIT nav logo
Pigułki przedwyborczej wiedzy (i niewiedzy) – co wiemy, a czego nie wiemy tuż przed wyborami?

SESJA ZAMKNIĘCIA

SESJA MODEROWANA
15.50 ŚRODA, 27 WRZEŚNIA
Mikołaj Cześnik pokaże w swoim wystąpieniu przedwyborczą panoramę Polski (AD 2023). Wiele na dwa tygodnie przed wyborami będziemy już wiedzieć… Ale wiele spraw właśnie wtedy – na naszych oczach – będzie się rozstrzygać. Uważna obserwacja i tego, co wiemy, i tego, co we wrześniu wciąż będzie zagadką, pozwoli lepiej zrozumieć dziejące się zjawiska i procesy, a także właściwie przygotować do październikowego głosowania.

FESTIWAL INSUMMIT

dr hab. Mikołaj Cześnik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS

Socjolog i politolog, profesor Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmuje się badaniami opinii społecznej i wyborów politycznych. Członek zespołu, a od 2023 roku kierownik projektu Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW), pionierskiej w Polsce inicjatywy, która ma na celu systematyczną i rzetelną rejestrację oraz analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badań nad polityką i demokracją.