INSUMMIT nav logo
Prezentacja wyników badań Dystynkcje Muzyczne – Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków” zrealizowanego przez IFiS PAN
MUSIC NON STOP
SESJA KUROWANA
16.25 WTOREK, 26 WRZEŚNIA
dr Katarzyna Wyrzykowska

Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia kultury, socjologia muzyki). Od 2018 roku adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zespół Badań nad Strukturą Społeczną). Jej zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak stratyfikacja kultury, gust muzyczny i style życia, dystynkcje muzyczne i strategie włączania/wykluczania (wyrzykowska.net)