INSUMMIT nav logo
Retail Media – pomiędzy efektywnością a mierzalnością.
Retail media, roi, efektywność shopper, consumer journey
SCENA

media

SESJA MODEROWANA

09.05 PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

Retail Media bezsprzecznie to jeden z głównych trendów kształtujących obecnie rynek reklamy. Reklamodawcy bardzo chętnie korzystają z tych rozwiązań, właściciele powierzchni zbroją się w powierzchnie, które stanowią dla nich dodatkowe źródło przychodów. Rynek jest oparty o prostą grę popytu i podaży, na koniec której każda ze stron uzyskuje oczekiwaną wygraną. W długiej perspektywie uczestnicy rynku będą musieli podjąć kroki zmierzające do zwiększenia transparentności na poziomie planowania, danych konsumenckich, sprzedaży. Taki modelu pozwoli na dalsze systematyczne i uzasadnione zwiększanie inwestycji w rozwiązania Retail Media przez wszystkich graczy rynku.
Michał Taranta

Digital Director
IPG Mediabrands

Jestem praktykiem komunikacji digital i pasjonatem możliwości, jakie dają kanały cyfrowe. Posiadam 17-letnie doświadczenie w pracy w branży mediowej. W tym czasie wspierałem budowanie komunikacji największych reklamodawców z wielu branż. Od początku swojej kariery zawodowej jestem związany z branżą interaktywną. W Mediabrands wspieram tworzenie rozwiązań komunikacyjnych opartych o możliwości kanałów cyfrowych oraz budowę produktów pozwalających zwiększać synergię wynikającą z wielokanałowej komunikacji w mediach. Prelegent Forum IAB 2017 oraz Marketing Progress 2017.