INSUMMIT nav logo
Q&A
SPOŁECZEŃSTWO
SESJA MODEROWANA

10.45 ŚRODA, 27 WRZEŚNIA

Długowieczność, czyli wydłużanie czasu ludzkiego życia jest faktem. Faktem, który wymusza/ indukuje mnóstwo kolejnych zmian, praktycznie we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania. Odczujemy to, a może już odczuwamy, zarówno prywatnie/ indywidualnie, jak i jako pracownicy i firmy. Od kilu lat w publicystyce zachodniej spotykamy nowy wieloetapowy model życia, który może zastąpić tradycyjny 3-etapowy: edukacja, praca, emerytura. Nowy model wymaga od nas przygotowania się – zbudowania różnego typu kapitałów: finansowego, ale także zdrowotnego, społecznego, intelektualnego. Jednak przede wszystkim jest to zmiana psychologiczna – zmiana naszego podejścia do myślenia o przyszłości, co w czasach VUCA jest wyjątkowo „wymagające”. Czy Polacy w 2023 są gotowi na ten nowy model? W jakim stopniu? Czy różnimy się podejściem/ oczekiwaniami od przedstawicieli innych krajów europejskich? Albo od Japonii? W trakcie wystąpienia zaprezentujemy wyniki badań nad postrzeganiem i preferencjami Polaków wobec „starego” i „nowego”. A także podamy przykłady zmian, które już następują w różnych dziedzinach, w tym branży ubezpieczeń na życie, biznesowo ale i jako organizacja zatrudniająca wielu pracowników. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie dla Państwa inspirujące zarówno pod względem zawodowym jak i prywatnym.
Diana Rychter

Market Research Manager
Nationale-Nederlanden

Badacz rynku z ponad 20letnim doświadczeniem, zarówno po stronie agencji badawczych jak i klienta. Certyfikowany moderator warsztatów i projektów w metodologii Design Thinking.
Monika Sachajko-Dryl

Product Manager
Nationale-Nederlanden

Menadżer produktów ubezpieczeniowych z 15 letnim doświadczeniem w największych firmach z branży ubezpieczeniowej (Nationale-Nederlanden, Allianz, Warta, Aviva). Szerokie kompetencje w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań produktowo – sprzedażowych, również wypracowanych metodą Design Thinkingu. Wieloletnia praktyka w zakresie budowania krótko- i długoterminowych strategii biznesowych.