INSUMMIT nav logo
Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy oraz migrantów na podstawie wyników badań opinii publicznej zrealizowanych w latach 2022-2023.
SCENA PARTNERSKA

13:40 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

VdoCipher Error: Video ID not found
Kryzys migracyjny oraz uchodźczy od samego początku budził duże emocje społeczne. Dziennikarze, politycy, analitycy, badacze zjawiska, jak również „zwykli ludzie” opisywali je odnosząc się do zbiorowości, których to zjawisko dotyczy przy wykorzystaniu licznych pojęć. Do najczęściej wykorzystywanych w języku polskim należą dwa: „migrant” oraz „uchodźca”. W przestrzeni publicznej pojawiają się również inne określenia takie jak m.in. cudzoziemiec, imigrant, emigrant, obcokrajowiec, przesiedleniec czy uciekinier. Pojawia się także wiele innych o zabarwieniu emocjonalnym (wartościującym), a nawet stygmatyzującym.
Mając powyższe założenie na względzie w trakcie wystąpienia postaram się udzielić odpowiedzi na pytania:
  1. Czy w świetle badań opinii publicznej pojęcia „uchodźca” oraz „migrant” mają tą samą konotację (treść językową)?
  2. Jakie jest nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy oraz migrantów? Czy zmienia się w czasie, a jeżeli tak to w jakim kierunku?
  3. Czy uchodźcy z Ukrainy powinni być objęci polskimi programami pomocy i wsparcia społecznego?
  4. Czym jest Wskaźnika Społecznej Percepcji Migrantów – Social Perception of Migrants Index (SPMI) – jak go mierzyć?
  5. Czym jest Dysonans Pozytywnego Nastawienia – Positive Attitude Dissonance (PAD)?
  6. Czym jest efekt „Salonu kosmetycznego” w odniesieniu do społecznej percepcji uchodźczyń z Ukrainy?
  7. Jak diagnozuje społeczną percepcję uchodźców z Ukrainy ChatGPT (OpenAI)?
Wystąpienie oparte jest na wynikach badań opinii publicznej „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”, które zostały zrealizowane w latach 2022-2023 przez zarządzany przez prelegenta LAB badawczy. W ramach projektu badawczego wykorzystano oprogramowanie PS QUAESTIO PRO.
dr Robert Staniszewski

Adiunkt
Uniwersytet Warszawski

Robert Miron Staniszewski, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, politolog. Związany z Katedrą Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Założyciel oraz zarządzający międzyuczelnianym Labem badawczym, który realizuje projekt „Społeczna percepcja zjawisk i procesów w okresie transformacji systemowej w Polsce”. W ramach ww. projektu realizuje pionierki cykl badań dotyczących „Społecznej percepcji migrantów z Białorusi, uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”. Projekt badawczy został zwycięzcą VII edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi”. Celem konkursu jest promocja prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze lub zmieniają rozumienie świata. Pomysłodawca, autor metodologii oraz kierownik projektu badawczego „Diagnoza życia, postaw, planów i aspiracji społeczeństwa polskiego”. Efektem badań jest publikacja „Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie. Diagnoza stanu polskiego społeczeństwa.” Członek zespołów badawczych zajmujących się m.in.: socjologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zmian świadomości społecznej Polaków w okresie transformacji systemowej, legitymizacją transformacji sytemu politycznego oraz gospodarczego w Polsce, przekształceniami własnościowymi w tym prywatyzacją, metodologią badań społecznych, opinią publiczną oraz etyką w sferze publicznej oraz biznesie. Autor licznych artykułów naukowych, analiz, ekspertyz oraz referatów opracowanych na zlecenie instytucji sektora publicznego oraz prywatnego. Członek Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również wieloletnie doświadczenie korporacyjne związane z sektorem finansowym oraz inwestycyjnym w Polsce (Bank Pekao SA, Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Pekao Leasing, Siemens Financial Services, Siemens Finance, Siemens).