INSUMMIT nav logo
Transformacja AI mojej organizacji – jak osiągnąć sukces zaczynając od potrzeb ludzi i biznesu, a nie technologii
WARSZTAT
14.00-16.00 WTOREK, 26 WRZEŚNIA
W czasie warsztatu przećwiczymy, jak dobrze zaplanować wykorzystanie AI w usługach, produktach i narzędziach naszej firmy tak by były dla ludzi przydatne, zrozumiałe i bezpieczne. Między innymi:
  • identyfikacja okazji do zastosowania AI w podróży klienta / ścieżce pracownika („gdzie AI będzie miało wartość?”)
  • definiowanie wartości dla użytkownika („jaką korzyść, rezultaty powinno dawać AI użytkownikowi?”)
  • projektowanie koncepcji rozwiązania AI tak, by było przydatne, zrozumiałe i bezpieczne dla użytkowników i budowało długofalową relację.
Po warsztacie, uczestnicy będą w stanie wrócić do swoich organizacji z umiejętnością diagnozy i stworzenia rekomendacji dla swojej firmy w kontekście wdrożenia narzędzi AI. Dzięki temu lepiej wykorzystają okazje biznesowe i unikną ryzyka zbędnych i ryzykownych inwestycji technologicznych.
Wojciech Chojnacki

Strategy Director
Symetria

Współzarządzam agencją Symetria i pracuję jako konsultant. W swoich działaniach korzystam z 16 lat pracy w obszarze projektowania doświadczenia klientów (CX/UX). Z mojego wsparcia korzystały takie marki jak: Orange, Santander Bank, ING, Lidl, PWN czy Phillip Morris International. Przeszkoliłem już ponad 700 managerów w ramach szkoleń międzynarodowej certyfikacji UX-PM (User Experience for Product Management). Jestem współtwórcą i trenerem szkoleń UX-PM, szkoleń Design Leaders Masterclass oraz kierownikiem merytorycznym studiów User Experience na SWPS Poznań. Od 2009 roku jestem członkiem UXalliance – międzynarodowego stowarzyszenia wiodących firm User Experience z 27 krajów.