INSUMMIT nav logo
Wkrótce ludzkość będzie potrzebować 1,75 planety. Jak przegląd zwyczajów żywieniowych Polaków i rekomendacje naukowców mogą zbawić świat?
talerz przyszlosci, dieta planetarna, zwyczaje zywieniowe polakow, wplyw diety na zddrowie i planete
CHANGE FOR GOOD
SESJA MODEROWANA

14.25 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

Raport „Talerz Przyszłości” think tanku „Żywność dla przyszłości”, powstały m.in. na bazie wyników dedykowanego badania analizującego aktualne zwyczaje żywieniowe Polaków, obrazuje wpływ obecnych i przyszłych wyborów, jakie każdego dnia dokonują konsumenci na ich zdrowie i kondycję planety. Jednocześnie wyznacza on kierunki zmian i trendy. Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości to pionierska platforma badawczo-ekspercka, która łączy obszar zdrowia i odpowiedniego żywienia z troską o środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe. Jego przedstawiciel opowie o misji, w ramach której dąży do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli powszechnego dostępu do smacznej, zdrowej żywności, której produkcja nie zagraża środowisku naturalnemu, a w konsekwencji zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. Pokazane zostaną również wyniki tegorocznych badań obrazujących wybory żywieniowe Polaków, ich motywacje do zmiany oraz trendy w obszarze żywienia przyszłości.
Marta Łojewska

dyrektorka ds. Strategii i Insightów
Grupa Danone

Od ponad 15lat związana ze światem biznesu, większość doświadczenia zawodowego zdobywałam w marketingu zarządzając różnymi markami globalnymi, lokalnymi lub rozwijając innowacyjne modele biznesowe. Od 1,5 rok prowadzę zespół Strategii i Insightów (bazujące na badaniach konsumenckich, pacjenckich, medycznych, shopperowych, analiza danych rynkowych oraz wewnętrznych) oraz prowadzę Data Transformation.
dr hab. inż. Zbigniew Karaczun

profesor nadzwyczajny
SGGW

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Jest współzałożycielem Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE) i Koalicji Klimatycznej. Był m.in. doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska oraz kierownikiem merytorycznym w zespole przegotowującym Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy. Współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Autor i współautor ponad 350 publikacji.