INSUMMIT nav logo
Co łączy dwóch producentów napojów na „Ż” poza pierwsza literą w nazwie, czyli jak budować partnerstwa ponad podziałami i ocalić świat? Doświadczenia z budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych oraz społeczności, której celem jest ochrona zasobów wodnych – strategicznego zasobu, który nie uznaje granic administracyjnych.
lokalna społecznosc, partnerstwo, blueprint, klimat, wyzwania, wspolpraca, koalicja, interesariusze, badanie opinii, percepcja
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAREK
SESJA MODEROWANA
12.05 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
Celem założycieli Koalicji Dbamy o wodę – Grupy Żywiec i Żywiec Zdrój – jest budowanie partnerstw i integracja lokalnej społeczności w działaniu na rzecz ochrony zasobów wodnych Żywiecczyzny oraz budowanie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych w regionie. Z analizy naukowców opracowanej na zlecenie Koalicji wynika, że w pesymistycznym scenariuszu, za około 70 lat klimat na Żywiecczyźnie może zbliżyć się do północnych Włoch. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15 stopni Celsjusza, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody. Jednocześnie od trzech lat realizowane są badania opinii lokalnej społeczności, które odzwierciedlają stan wiedzy, ale też zmianę postrzegania bieżących kwestii dotyczących ochrony zasobów wodnych. Badania pozwalają zorientować się, w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie, które aspekty dotyczące zasobów wodnych pozostają priorytetowe i wymagają podjęcia działań. W roku 2024 na podstawie badań została opracowana już trzecia edycja raportu z badań opinii lokalnych społeczności, „Woda – strategiczny zasób, który nie uznaje granic administracyjnych” poszerzona o perspektywę krajową.
Koalicja realizując działania oparte na partnerstwie przeprowadziła liczne spotkania i aktywności, aktywizujące mieszkańców Żywiecczyzny, lokalne władze oraz organizacje pozarządowe. W wyniku konsultacji zlecony został monitoring zasobów wodnych, regularnie organizowane są kampanie edukacyjne, konferencje dotyczące wody w regionie, a wszystko to we współpracy z partnerami i pod naukową opieką.
Rokrocznie organizowana Konferencja Wodna z udziałem wszystkich interesariuszy jest platformą integrującą podmioty zajmujące się gospodarką zasobami wodnymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Szereg narzędzi (badania, analizy, warsztaty, konsultacje, szkolenia, spotkania, akcje edukacyjne, debaty) pozwoliły wypracować strategię działań ochrony zasobów opierającą się na dwóch filarach merytorycznych – wielka woda vs wielka susza oraz woda nieuznająca granic administracyjnych.
Celem Koalicji jest wypracowanie realnej zmiany.
Martyna Węgrzyn

kierowniczka Działu Komunikacji Zewnętrznej, rzeczniczka prasowa
Grupa spółek DANONE

Kierownik działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów w Danone. Z grupą spółek DANONE związana początkowo jako Rzecznik Prasowy Żywiec Zdrój. W komunikacji pracuje od początku swojej ścieżki zawodowej. Pierwsze doświadczenia zdobywała w agencjach PR i jako PR Manager w jednej z największych firm farmaceutycznych. Prowadziła projekty nagradzane SABRE, European Excellence Award czy Impactor. W codziennej pracy, stawia na niestandardowe pomysły na działania PR i ich rzetelną realizację oraz konsekwentnie budowane relacje z interesariuszami. Absolwentka ekonomii oraz podyplomowych studiów PR w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Po pracy, zaczytuje się w literaturze współczesnej, uważnie śledzi popkulturowe trendy i stawia na aktywny styl podróżowania, którego kierunek zawsze wyznaczają warunki do surfingu.
Oliwia Tran

kierownik ds. zrównoważonego rozwoju
Grupa Żywiec

Odpowiada w firmie za realizację strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec Warzymy Lepszy Świat, w tym projektów z obszarów ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonej konsumpcji alkoholu. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialna za proces raportowania ESG oraz budowę dobrej reputacji firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.