INSUMMIT nav logo
Jak mówić o pięknie? Optymalizacja komunikatów reklamowych w branży beauty – wnioski z metanalizy.
ANALITYKA
SESJA MODEROWANA
14.25 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
Przedstawimy wyniki metaanalizy komunikatów reklamowych, które zostały zbadane w ramach projektu MAaaS (Message Analytics as a System) – autorskiego rozwiązania wykorzystującego AI i bazującego na badaniach ankietowych oraz danych z realnych kampanii mediowych. Od lipca 2023 roku, na próbie ponad 16 tysięcy respondentów, przeanalizowaliśmy prawie 800 komunikatów z branży beauty. Jest to pierwsza analiza tej skali, która umożliwi nam odpowiedź na pytania takie jak: czy w tworzeniu komunikatu akcentować ciało, czy osobę; jakie znaczenie mają aspekty komunikatów, takie jak ich długość, używanie imperatywów, anglicyzmów, itp.; oraz jak zmienne demograficzne wpływają na ocenę tych komunikatów.
Łukasz Kołdys

Wavemaker

Maciej Dziedzic

Head CPD Poland and Baltics
L'Oreal