INSUMMIT nav logo
Jak rozumieć pokolenia?
NARRACJE POKOLENIOWE
SESJA KUROWANA
11.45 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
prof. Tomasz Sobierajski

socjolog
UW

socjolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego, metodolog, badacz socjomedyczny, ewaluator, socjourbanista, trener komunikacji medycznej i interpersonalnej; prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty badawcze; jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz kilkunastu książek w tym bestsellerów: „Pokolenia” (współautorstwo z Magdaleną Kuszewską) oraz „Dojrzałość, jak odnaleźć się w kulturze zdziecinnienia” (współautorstwo z Elizą Michalik).