INSUMMIT nav logo
KOD DŁUGOWIECZNOŚCI – jak zakodować nasze otoczenie żebyśmy mogli żyć długo i szczęśliwie?
długowieczność, projektowanie, postdemografia, architektura, zdrowie, cykl życia
DOM
SESJA MODEROWANA
09.45 ŚRODA, 25 WRZEŚNIA
KOD DŁUGOWIECZNOŚCI to nowe spojrzenie na projektowanie wielu obszarów naszego życia, które musi nastąpić w naszych głowach i działaniach w przejściu OD PROJEKTOWANIA DLA SENIORÓW DO PROJEKTOWANIA WOBEC DŁUGOWIECZNOŚCI. Starzenie się widzimy jako kogoś obcego czekającego na nas w przyszłości, długowieczność pomaga nam widzieć cały cykl naszego życia – mówimy „w dążeniu do długowieczności” rozumianej nie jako liczba lat a jakość życia i niezależność jak najdłużej.
Andrew J. Scott twierdzi: „Pierwsza rewolucja długowieczności dobiega końca. Średnia długość życia na świecie przekracza obecnie 70 lat, więc młodzi ludzie także się starzeją i muszą planować dłuższe życie. Zaczyna się druga rewolucja w zakresie długowieczności, której celem jest zmiana sposobu starzenia się, a w szczególności zapewnienie, że dłużej pozostaniemy zdrowi, produktywni i zaangażowani”.
Ta zmiana musi zajść w obszarze kształtowania naszego otoczenia w zakresie projektowania miast, budynków, produktów i usług w kierunku środowiska prewencyjnego, które powinno zapobiegać chorobom a jednocześnie wspierać nas w jak najdłuższej niezależności, zdrowiu i produktywności. Włączać ludzi w procesy współprojektowania na bazie diagnozy ich stylów życia, funkcjonowania w życiu codziennym a nie z punktu widzenia wieku i przynależności do etykiet pokoleniowych.
Nowe podejście OD starzenia DO długowieczności stanowi radykalnie nową erę dla ludzkości, na równi ze zmianami klimatu i AI – ponieważ jeśli się powiedzie, doprowadzi do fundamentalnej zmiany.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej w temacie a także czy masz szansę dożyć 100-ych Urodzin w swoim otoczeniu daj się ZAKODOWAĆ na DŁUGOWIECZNOŚĆ!
Agnieszka Labus

fundatorka i prezeska zarządu
Fundacja LAB 60+

Architektka, badaczka i prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu i długowieczności w Polsce. Założycielka i prezeska Fundacji LAB 60+ oraz adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Ma 14-letnie doświadczenie w badaniach, konsultowaniu, współprojektowaniu inwestycji senioralnych i wielopokoleniowych. Prowadzi badania w obszarze miast przyjaznych długowieczności. Współpracuje z pracowniami architektonicznymi, deweloperami i samorządami wdrażając innowacyjne modele zamieszkania. Ekspertka w Radzie ds. Polityki Senioralnej w kadencji 2024-2026. Laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators – MNiSW oraz laureatka 12. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie zorganizowanego przez Brief.pl .