INSUMMIT nav logo
Lajki jak fajki – jak ekonomia nowych mediów formatuje odbiorców.
rynek mediów, ekonomia mediów, social media, big tech, ewolucja mediów
NOWE MEDIA
SESJA MODEROWANA
15.45 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
Marshall McLuhan, klasyk badań nad komunikacją powiedział „Kształtujemy nasze narzędzia, a potem one kształtują nas”. To zdanie wydaje się być idealnym podsumowaniem roli jaką zaczęły w naszym życiu odgrywać nowe media, zwłaszcza te pochodzące od platform BIG TECH. W wystąpieniu chcę o tym opowiedzieć czyniąc nowe media przedmiotem analizy – chcę omówić konsekwencje modeli biznesowych i ich wpływu na użytkowników. Zamierzam pokazać jak w Polsce zmieniają się media takie jak YouTube i jak podążają za tym widzowie. Wreszcie, chcę odnieść się do tego jak lepiej możemy zrozumieć zachowania i preferencje widzów jeśli będziemy myśleć o mediach jako o ewoluujących bytach.

FESTIWAL INSUMMIT

Joanna Kopeć

Research & Insight Lead
Nielsen

Jestem socjolożką, badaczką rynku i mediów. Od 15 lat związaną z badaniami marketingowymi, analizami rynku, dostarczałam użytecznej biznesowo wiedzy o motywacjach, zachowaniach i zwyczajach konsumentów i widzów. W Nielsenie opiekuję się obszarem insightów a doświadczenie w badaniach konsumenckich przekuwam w nową perspektywę patrzenia na dane o mediach, widowni, oglądalności i trendach w Polsce i na świecie. Jestem autorką raportów Wideonauci 2021 i 2023. Uznaną prelegentką badawczych i mediowych konferencji branżowych oraz nauczycielką akademicką – prowadzę na SWPSie zajęcia z obszaru rynku mediów.