INSUMMIT nav logo
POV: jesteś „zetką” na zakupach. O komunikacji do młodych w kontekście marek własnych
pokolenie Z, młode pokolenia, zmiany zwyczajów zakupowych, redefinicja konsumpcji, nowy konsument, brand experience, value for money, marki własne, insighty konsumenckie, komunikacja
MARKI WŁASNE
SESJA MODEROWANA
14.05 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
Dwa tematy wydają nam się najbardziej na czasie – ponieważ najczęściej powtarzają się w briefach od naszych klientów: jak dotrzeć do Pokolenia Z i jak odpowiedzieć na presję konkurencyjną ze strony marek własnych. Stąd idea wystąpienia podejmującego oba te wątki jednocześnie, tj. poddającego analizie i konceptualizacji podejście młodych konsumentów do marek własnych. Punktem wyjścia jest dla nas obserwacja, że „Zetki” istotnie różnią się w tej kwestii od starszych pokoleń. Po pierwsze, ze względu na mniejszą (przeciętnie) zasobność portfela, po drugie – ze względu na styl życia ukształtowany w innym otoczeniu technologiczno-komunikacyjnym. Zamierzamy spojrzeć na Pokolenie Z wielowymiarowo, uznając jego wewnętrzne zróżnicowanie i zmienność postaw w czasie. Na podstawie analizy danych na temat tej grupy wyodrębnimy trzy rodzaje wartości szczególnie istotnych dla młodego konsumenta, które mogą przełożyć się na wartość ekonomiczną (elastyczność cenową): doświadczalną (experiential value) i statusową oraz funkcjonalną, a następnie odniesiemy je do zagadnień związanych z komunikacją marek własnych oraz marek producenckich wobec presji konkurencyjnej ze strony private labels.
Motywem przewodnim wystąpienia będą słowa przedstawicieli działów marketingu, ich przewidywania na temat kolejnych lat, roli marketera w organizacji oraz tego jakie obszary ich zdaniem będą najważniejsze w 2024/2025 roku.
Odpowiemy sobie na pytania – w jakim kierunku idziesz drogi marketerze i jakie trendy przywołujesz? Gdzie szukasz złotego Graala? Jakie są twoje przewidywania i jak widzisz kolejny rok swojej pracy 2025?

FESTIWAL INSUMMIT

Piotr Fortuna

Strategy Manager
Zenith

Menadżer ds. strategii w Zenith Polska, absolwent studiów międzywydziałowych na UW. Pracę w marketingu zacząłem w 2013 roku, zbierając doświadczenie między innymi w PR-ze, planowaniu mediów, badaniach, prowadzeniu szkoleń marketingowych i narzędziowych, strategii mediowej i komunikacyjnej. W międzyczasie rozwijałem kompetencje cyfrowe i analityczne na studiach digital humanities współprowadzonych przez PAN i Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, a także pracowałem jako dziennikarz i publicysta, zajmując się przede wszystkim kulturą i nowymi technologiami (publikowałem m.in. w Gazecie Wyborczej i Magazynie „Pismo”). Do moich najważniejszych zainteresowań należą kultura cyfrowa oraz analizowanie przemian społecznych.
Agata Groszek

Strategy & Insights Expert
Zenith

Socjolożka z wykształcenia i zamiłowania, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od sześciu lat związana z badaniami rynku. Pierwsze badawcze kroki stawiałam w Ipsos, działając w obszarze badań ilościowych dla branży FMCG. W Zenith odpowiadam za analizę trendów konsumenckich oraz badania, uczestniczę także w procesach budowania strategii. Swoją pasją do popkultury, TikToka i nowych trendów dzieliłam się m. in. na Forum IAB czy Festiwalu Insummit.