INSUMMIT nav logo
Samotna czy samodzielna? Kim jest i z czym codziennie się mierzy polska „solomama”?
społeczeństwo, samodzielne rodzicielstwo, zmiana społeczna, prawa kobiet, streotypy, zmiana, tożsamość, segmentacja
RODZINA – REDEFINICJE
SESJA MODEROWANA
16.25 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
18,8% rodzin w Polsce to rodziny, w których jeden z rodziców samodzielnie wychowuje jedno lub więcej dzieci. Ponad 95% tej grupy to kobiety. Kim są? Czy nadal inni postrzegają je przez pryzmat stereotypu „samotnej matki”, porzuconej przez partnera, nieszczęśliwej, pozbawionej pomocy, czy przez pryzmat „samodzielnej mamy”, która odznacza się samodzielnością, zaradnością i wszechstronnością, a może przez pryzmat „kombinującej mamy”, która jest sama, albo quasi sama, ze względu na dostępne świadczenia społeczne? Jak same siebie postrzegają? Czy samotne wychowywanie dzieci jest czymś na czym buduje się tożsamość i wspólnotę doświadczeń, czy tylko jednym z elementów charakterystyki sytuacji życiowej bez znaczenia dla własnej tożsamości? Czego od innych, w tym od marek potrzebują solomatki i czy faktycznie im to dziś oferujemy?
Anna Kuropatwa

Strategy and Consumer Analytics Managing Partner
Havas Media

Socjolożka z 18 letnim doświadczeniem w branży reklamowej. Obecnie na stanowisku Strategy & Consumer Science Analytics Managing Partner CSA. CSA to nowa agencja w ramach struktur Havas Media Network, która łączy pod swoim dachem niezwykłe grono specjalistów, strategów komunikacyjnych, analityków, specjalistów w obszarze data science, data strategy i ad tech, po to aby tworzyć rekomendacje i rozwiązania odpowiadające na wszystkie kluczowe wyzwania marketerów. Posiada szerokie doświadczenie marketingowe, strategiczne, badawcze oraz analityczne. Zdobywczyni nagrody IAB Europe Research Award w kategorii Media Effectiveness. Jurorka Effie (w latach 2021, 2022 i 2024). Uczestniczka pierwszej edycji programu Marketing Masterminds IAA.