Czy Sigma poszedłby na wojnę? Reprezentacje męskości w dobie kryzysu
#młodzimężczyźni #problemymęzczyzn #zetki #dyskryminacjamezczyzn #harlequinydlaprzegrywow #mogging #sigmamale #oskarekdeweloperski #kukoldy
SESJA: Jak być

13.45

Pragniemy po raz kolejny po 2019 r., odkąd świat „stanął na głowie”, przyjrzeć się wspólnie kondycji młodych mężczyzn i ich przekonaniom na temat ich roli jako mężczyzn w tak zastanym świecie. Jak rozumieją trendy, które przyspieszyły w następstwie pandemii? Jakie widzą w nich ryzyka, a jakie szanse dla siebie? Jak to doświadczenie odbiło się na ich doświadczeniach w kluczowych kwestiach takich jak edukacja, plany na przyszłość, poczucie sprawczości? Jak rozumieją i odczuwają aktualny kryzys ekonomiczny w perspektywie tego, jakie możliwości i ograniczenia ma ich pokolenie? Wreszcie – co oznacza dla nich Wojna za granicą? Czy sami by walczyli? Jak wiąże się to z ich wyobrażeniami o roli mężczyzny, poczuciem sprawiedliwości, innymi ważnymi dla nich wartościami? Przyjrzymy się znaczeniom kryjącym się za Internetowymi dyskusjami na te, gorące w ubiegłym roku tematy, m.in. na takich kulturotwórczych forach jak wykop.pl czy reddit, popularnym memom i innym wytworom netloru, które pojawiły się po 2020 r., a także zapytamy o powyższe kwestie młodych Polaków w wieku 18-24 l. w badaniu ilościowym.
Katarzyna Anna Lipińska-KopcińskA

Trendwatcher
4P

Etnografka i antropolożka kultury, w komercyjnych badaniach od 2015 r., od 2017 r. w 4P. Badaczka jakościowa, zafascynowana zjawiskami sieciowymi i antropologią codzienności.
Anna Mazerant

Research Innovation Director
4P

Psycholog. Z badaniami marketingowymi związana od 1999 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu strategicznych projektów związanych z pozycjonowaniem, tworzeniem innowacji produktowych i usługowych; prowadzi projekty wg metodologii Design Thinking. Zajmuje się również rozwijaniem i wdrażaniem nowych metodologii badawczych (np. metafory, reportaż filmowy). Ma doświadczenie w sektorach: FMCG, finanse, media, farmacja, telekomunikacja. Jest współautorką kilku trendbooków. Prowadzi również warsztaty i szkolenia z badań rynku oraz zajęcia akademickie. W wolnym czasie kręci filmy.