„Dziewczynki mogą wszystko” – mam wątpliwość.
#stereotypypłci #wychowaniedziewczynek #empowermentdziewczynek #wzmacnianiedziewczynek #dziewczynkiAlpha #pokolenieAlpha
SESJA: Jak być

13.55

Już kilkuletnie dziewczynki są świadome istnienia stereotypów płci: niektóre z nich już w wieku 6 lat wierzą w to, że są mniej mądre od chłopców.
Z kolei według agendy ONZ United Nations Population Fund (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) zajmującej się różnymi aspektami praw kobiet, wiek 10 lat to dla dziewczynek okres przełomowy. „Trening”, jakiemu poddawane są od urodzenia, układa się wówczas w całość: zaczynają rozumieć, że mają szczególne zadania (które różnią się od tych „przeznaczonych” dla chłopców).
Nie dość, że dziewczynki i chłopcy wzrastają w innych „światach mentalnych”, to nikt z nimi nie rozmawia, dlaczego ich rzeczywistość jest taka, jaka jest. Zamiast tego dziewczynki „karmione” są bajkami o księżniczkach, małżeństwie, rodzicielstwie, rynku pracy i wielu innych aspektach dziewczęco-kobiecego życia. Tymczasem Global Gender Gap Report z 2020 roku dowodzi, że kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 roku, czyli za 105 lat! Czy mówienie dziewczynkom tylko części prawdy nie okaże się dla nich zgubne w przyszłości? Zapraszam na krótką podróż po „sprzedawanych” dziewczynkom bajkach i ich konsekwencjach.
Magda Korczyńska

właścicielka
Jak Wychowywać Dziewczynki

Edukatorka równościowa, mama dwóch córek, twórczyni projektu edukacyjnego dla rodziców oraz nauczycielek i nauczycieli Jak Wychowywać Dziewczynki?. Edukuje i wspiera rodziców w wychowaniu bazującym na wiedzy, nie stereotypach. W swojej działalności przygląda się mechanizmom działania stereotypów płci z dwóch perspektyw: rodzicielskiej i kulturowej. Założycielka Dziewczyńskiego Centrum Mocy w Warszawie. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (organizacji non-profit zrzeszającej specjalistki i specjalistów zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną) oraz Okresowej Koalicji (zrzeszenia organizacji oraz aktywistek_tów i ekspertek_tów zajmujących się tematem miesiączki i ubóstwa menstruacyjnego). Mówczyni TEDx. www.jakwychowywacdziewczynki.pl https://www.instagram.com/jakwychowywacdziewczynki/