Edukacja wychodzi z formy – czy Gen Z zwiastuje koniec edukacji jaką znamy i co nam to o nich mówi?
#wartościGenZ #ambicja #budowaniezaangażowania #edukacja #kryzysedukacji #szkołademokratyczna #szkoławchmurze #szkołaspołeczna
SESJA: Edukacja, Przyszłość, Przedsiębiorczość

15.35

Gen Z to pokolenie ludzi ambitnych, którzy mają swoje cele i konsekwentnie dążą do ich osiągnięcia. Równocześnie jednak coraz częściej szkoła nie jest dla niech narzędziem pomagającym te cele spełnić, a wręcz może być do nich przeszkodą. W wystąpieniu podzielę się obserwacjami z badania niezależnych instytucji nauczania szkolnego (szkoły demokratyczne, szkoły społeczne, Szkoła w Chmurze). Opowiem dlaczego ich rosnąca popularność może świadczyć o tym, że w Polsce obserwujemy początek końca edukacji jaką znamy. Pokażę również, jak poznanie powodów tego zjawiska pozwala lepiej zrozumieć, jak skutecznie budować zaangażowanie wśród Gen Z.
Insummit youth
Natalia Anielska

Junior Brand Consultant
CPC Brand Consultants

Junior Brand Consultant w CPC Brand Consultants, wcześniejsze doświadczenie zdobywała między innymi w Kantar Polska i DELab UW. Absolwentka Socjologii i wyróżniona absolwentka Socjologii Cyfrowej na wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka pracy „Edukacji seksualnej w Polsce nie ma – Analiza kształtowania się obszaru pozaformalnej edukacji seksualnej w Polsce”. Po godzinach kinomanka i spacerowiczka.