Przyszłe życie – brakujący przedmiot w planie lekcji, czyli co jest (nie)przydatne w polskiej szkole
#edukacja #szkoła #systemedukacji #potrzebyedukacyjne #wiedzaszkolna #wiedzapozaszkolna #przydatnośćwiedzy #cnk
SESJA: Edukacja, Przyszłość, Przedsiębiorczość

15.45

Co jest z w życiu (nie)przydatne zdaniem 13-latek i 14-latków? W jaki sposób postrzegają oni_one wiedzę zdobywaną w szkole? Czego według nich powinny dotyczyć angażujące lekcje? Jakie założenia przyjąć, żeby powstał scenariusz praktycznych zajęć? Wyniki badań przeprowadzonych z młodzieżą z 7 i 8 klas szkół podstawowych rzucają światło na potrzeby edukacyjne pokolenia Z i Alpha. W wystąpieniu przedstawimy główne wnioski z badań, które zainicjowały proces tworzenia scenariuszy zajęć „przydatnych i sensownych” w Centrum Nauki Kopernik.
Insummit youth
Aneta Gop

CNK

Moderator procesów kreatywnych, trener design thinking i badacz, specjalizujący się w jakościowym badaniu doświadczeń odbiorców. Współzałożyciel i partner w hearts & heads – krakowskiej agencji, wspierającej klientów w tworzeniu usług i produktów, które odpowiadają na realne potrzeby odbiorców. Realizował projekty m.in. dla Atende, Motorola Solutions, Martes Sport, RedBulla, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Urzędu Miasta Krakowa. Od 10 lat współprowadzi Fundację Warsztat Innowacji Społecznych, promującą projektowanie rozwiązań i innowacji w sposób odbiorco-centryczny. Ponadto, od 2018 roku związany także z AGH w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu design thinking dla studentów kierunków informatycznych.
Karol Jachymek

Uniwersytet SWPS

kulturoznawca, medioznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych (zwłaszcza Gen Z i Gen Alpha), komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i klientów biznesowych z zakresu współczesnych praktyk medialnych, komunikacji międzypokoleniowej (skierowanej zwłaszcza do Gen Z i Gen Alpha) i komunikacji w social mediach (ze szczególnym uwzględnieniem TikToka), a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracował m.in. z TikTokiem, SAS, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Experyment, Fundacją Szkoła z Klasą, NASK, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Centrum Cyfrowym.