Czy Generacja Z kocha ojczyznę?
#patriotyzm #ojczyzna #polska #tożsamość #przywiązanie #GeneracjaZ #GenZ #patriotyzmkonsumencki #lokalność #nostalgia #kosmopolityzm
SESJA: POLITYKA
16.15
Aż 57% młodych (wg badania Ipsos Global Trends) czuje się bardziej obywatelami Świata niż swojego kraju. Dodatkowo, większość z nich chciałaby doświadczyć w swoim życiu mieszkania w innym państwie na świecie. Dla wielu z nich, aby Polacy zachowali odmienność od innych nacji. Jedynie 37% młodych czuje się dumna z swojego kraju – w starszych pokoleniach odsetek ten wynosi ponad 50%. To przekłada się nie tylko na niższy patriotyzm konsumencki, ale również na postrzeganie marek globalnych jako oferujące znacznie więcej, niż marki rodzime. W tym kontekście, pewnym paradoksem jest, ze jednocześnie połowa młodych chce, aby Polska była taka jak kiedyś. Mimo młodego wieku, czują oni nostalgię za dawnymi czasami. Powrót do przeszłości wykorzystany jest przez marki, aby dopasować się do potrzeb młodego pokolenia. Przykłady? Moda na lokalne wzory, ubrania i dodatki, które przypominają te z czasów lat 90. Rosnąca popularność na słuchanie „starej muzyki”. Czy ogólnodostępność gramofonów i winyli. Wskazuje to, że młodzi czują przywiązanie do swojej historii – a przynajmniej do pewnych jej aspektów. Młodzi często definiują się jako kosmopolici. Opowieść o Polsce może być jednak dla nich pociągająca, jeżeli będą za nią stały określone jej atrybuty.
Aleksandra Kulesza

Research Executive
Ipsos

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Wyższej Szkoły Bankowej kierunku Finanse i Rachunkowość.