Czy z Zetki wyrośnie Millenials, a Millenials zestarzeje się w Boomera?
#genY #genZ #genAlpha #millenialsi #zetki #alphy #zmianapokoleniowa #dorastanie

SESJA: WARTOŚCI

12.25
W badaniach generacji tworzymy wizję, która zwieszona jest w próżni kontekstu. Porównujemy między sobą generacje traktując dane statycznie, a postawy ludzi zmieniają się wraz z biegem czasu, dorastaniem oraz w obliczu istotnych wydarzeń (wyż/niż demograficzny, bezrobocie, wojna, szybki rozwój ekonomiczny, globalizacja etc.). W konsekwencji nasz ogląd jest ograniczony i brakuje nam odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy młodzi są jacy są bo jeszcze nie dojrzali? Które zachowania wpisują się w schematy dojrzewania (np. różne ekspresje potrzeby buntu) a które wynikają z wyjątkowych okoliczności, w których dorastali? Analiza przekrojowa raportów nt. Millenialsów oraz Zetek rzuca światło na podobieństwa pomiędzy tym jak kiedyś opisywaliśmy generację Y, a tym jak teraz opisujemy generację Z. Aby uniknąć błędów poznawczych przy analizie generacji Alpha warto wyciągnąć wnioski z tego jak działaliśmy wcześniej, aby spróbować wyizolować cechy faktycznie charakteryzujące daną generację (odporne na starzenie się jej uczestników) poprzez zestawienie ich z kluczowymi wydarzeniami-przyczynami oraz znajdując wspólne sposoby opisywania millenialsów kiedyś i zetek teraz.
Bartosz Brennek

Strategy & Capability Director
Zenith

Strateg z doświadczeniem komunikacyjnym i konsultingowym oraz zapleczem analityczno-badawczym. Pracował dla klientów realizujących innowacyjne i szeroko nagradzane kampanie (Effie, Mixx Awards, KTR, Innovation). W Zenith odpowiedzialny za integrację narzędzi badawczych i analitycznych z komunikacyjnymi, rozwój oferty konsultingowej w oparciu o policzalne narzędzia, oraz scouting i skalowanie innowacyjnych rozwiązań z rynku. Uczestniczył w projektach konsultacyjnych z zakresu transformacji cyfrowej. W ramach Publicis Groupe był głownym ekspertem grup roboczych z zakresu data driven & performance marketingu oraz developmentu nowych produktów. Doradzał start-upom, m.in. w ramach programu akceleracyjnego Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Scouter i doradca business developmentu w akceleratorze Publicis Group – nextTECHnow.