Dziewczyny i przywództwo. Jak wspierać potencjał przywódczy młodych

#leadership #inspiringgirls #rolemodels #liderkiprzyszłości #zmianaspołeczna
SESJA: POLITYKA
15.55
Nowy leadership, odpowiadający na wyzwania współczesnego świata, to zmiana paradygmatu z przywództwa opartego na władzy i dominacji na ten oparty na współpracy i empatii. Polskie dziewczyny predystynowane są do roli współczesnych liderek – mają wiedzę i odpowiednie kompetencje, jednak stereotypy i spadek poczucia pewności siebie po 10. roku życia ograniczają ich aspiracje edukacyjne i zawodowe. Do tego młodzi – zarówno dziewczyny jak i chłopcy – doskonale rozumieją nowe przywództwo, ale nie garną się do tych ról i nie mają okazji, żeby się w nich sprawdzać. Zmiana społeczna w zakresie empowermentu dziewczyn i kobiet nie odbędzie się bez udziału chłopców i mężczyzn. Przy wsparciu dorosłych interesariuszy zmiany społecznej młodzi są gotowi, by zmieniać na lepsze świat nierówności między kobietami a mężczyznami, który widzimy w świecie dorosłych (reprezentacja w zarządach, na kierunkach ścisłych, wynagrodzenia). Tylko razem możemy zmieniać świat na lepszy. I o tym będzie nasze wystąpienie. Zapraszamy! Misją Fundacji Inspiring Girls, którą IQS wspiera od początku działania w Polsce, jest inspirowanie dziewczynek do bycia liderkami przyszłości oraz odważnego i w zgodzie ze sobą, formułowania swoich marzeń i ambicji. W 2023 Fundacja opracowała i opublikowała raport o przywództwie młodych, do którego badania zrobiło IQS.
Przemysław Kuraczyk

Business Unit Director
IQS

Manager od ponad 15 lat zajmujący się łączeniem insightów z działaniami optymalizującymi biznes w obszarach obsługi, sprzedaży, marki, oferty i komunikacji. Stale poszukuje rozwiązań na wyzwania biznesowe, których dostarczają dynamicznie zmieniające się czasy. Swoje doświadczenia w consultingu zdobywał w międzynarodowych korporacjach Orange, Vienna Life – Vienna Insurance Group, Play, UPC – Liberty Global), Kantar Polska. Absolwent zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Mensy. W pracy koncentruje się połączeniu danych operacyjnych z głosem klientów i opracowaniem rekomendacji działań optymalizujących biznes. Prelegent na konferencjach branżowych.
Eliza Durka

founder & CEO,
INSPIRING GIRLS POLSKA

Menadżerka, badaczka i aktywistka społeczna. Łączy kilkunastoletnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach (m.in. Siemens, KPMG) z pracą badawczą i działaniami na rzecz zmiany społecznej. Doradczyni rządu Donalda Tuska w latach 2008-2009 i współautorka strategii rozwoju kraju „Polska 2030” gdzie odpowiadała za obszar kapitału społecznego Polski. Obecnie tworzy Fundację Inspiring Girls Polska, w której zajmuje się empowermentem dziewczynek, potencjałem przywódczym młodych i adaptacją młodego pokolenia do zmiany społecznej wywołanej rewolucją technologiczną. Pomysłodawczyni i współautorka m.in. raportów „Aspiracje dziewczynek w Polsce” – diagnozy społecznej młodego pokolenia Polek w wieku 10-15 lat i „Dziewczynki i Technologie. Jak wspierać sprawczość cyfrową młodych” czy „Dziewczyny i Przywództwo. Jak wspierać potencjał przywódczy młodych”. Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka Swedish Institute Management Program oraz programu leadershipowego Center for Leadership.