Jak dziś determinuje jutro. Na podstawie badań współczesnych chłopców o scenariuszach przyszłego społeczeństwa.
#męskość #redefinicjamęskości #tożsamość #przyszłespołeczeństwo #scenariuszeprzyszłości
SESJA: POLITYKA
16.05
Nasze badania (ilościowe i jakościowe) potwierdzają zjawisko kryzysu męskości. Wzorce męskości obowiązujące jeszcze do niedawna zostały w dużej mierze zdewaluowane społecznie (toksyczna męskość) lub rozmyte (w wyniku m.in. takich procesów jak emancypacja kobiet). To pokazuje problem współczesnych młodych mężczyzn w ogóle. Nie wiedzą oni, co to znaczy „być prawdziwymi mężczyznami”, czują się osamotnieni – aż 44% z badanych chłopców wskazuje, że z wyzwaniami okresu dojrzewania radzi sobie sama (sic!). W prowadzonych wywiadach pogłębionych chłopcy wskazywali też, że często dotykało ich prześladowanie bazujące m.in. na obecnie funkcjonujących stereotypach. Opowiemy jak nasze badania i raport przygotowany z Fundacją Moonka “Dojrzewanie polskich chłopców” stał się przyczynkiem do budowy scenariuszy przyszłości nie tylko dla chłopców i mężczyzn jutra, ale i zmian społecznych, które mogą nas w związku z tym czekać.
Marcin Maciejewski

Business Foresight Advisor
infuture.institute

Jako Business Foresight Advisor w infuture.institute pomaga organizacjom dostosować odpowiednie narzędzia w analizie trendów i prognozowaniu wyzwań oraz możliwości przyszłości. Prowadził projekty badawczo-rozwojowe dla produktów i usług budowanych w perspektywie długoterminowej. Pracował jako Foresight Leader w Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telekom i jest wykładowcą uczelni: SWPS Warszawa i AGH Kraków. Od lat związany z dziedzinami przemysłu kreatywnego. W swojej pracy wykorzystuje badania oraz trendy, siły i czynniki zmian (mega, makro, mikro) w celu identyfikowania szans i materializacji dalekosiężnych innowacji. Jest fascynatem zmian na świecie przez pryzmat ludzkiej natury: zachowań, nastrojów, myśli, emocji oraz wyobraźni.
Aleksandra Trapp

COO
infuture.institute

COO & Head of Culture and Trends w infuture.institute. Absolwentka psychologii biznesu, filologii polskiej na specjalizacji dziennikarskiej i pedagogicznej a także studiów podyplomowych z zakresu Reklamy i Marketingu. Wielbicielka trendu lifelong learning. Jest współautorką kilkunastu raportów m.in. „Praca. Scenariusze przyszłości”, „Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach”, „Pracownik przyszłości”, „Living Buildings. Przyszłość biurowców do 2050 r.” czy książki „Far Future. Historia jutra”.