Jak oporowo wkurzyć młodych i skutecznie zachęcić ich do wyboru Twojej konkurencji? Dziesięć przykazań z kampanii wyborczej 2023.
#rekordowafrekwencja #kampaniaprofrekwencyjna #sprawczość #zetki #obywatele #komunikacja #aktywizm #młodziobywatele #przepisnasukces #kampanianegatywna #zpolitykidomarketingu #wkrw #glosowaniejakkupowanie #szerokiinsight #inkluzywność #boomerstwo

SESJA: POLITYKA

15.35
Myślisz, że świat polityki funkcjonuje zupełnie inaczej niż świat komercji? Nic bardziej mylnego. Marketerzy mogą się z niego wiele nauczyć, np. tego jak podnieść zainteresowanie młodych Twoją marką o 20 punktów procentowych. W końcu właśnie o tyle wzrosła frekwencja wśród młodych w porównaniu do 2019 roku (68,8% vs. 46,4%)! Pokażemy głębię insightu stojącą za ośmioma gwiazdkami i podzielimy się tajnym przepisem spin doktorów PiS, jak zachęcić młodych do wyboru konkurencji. Zdradzimy tajemnicę, jak zwlec genzety z kanapy i zachęcić ich do stania na zimnie w kolejce po Twój produkt przez wiele godzin. Przedstawimy dziesięć przykazań na totalną wtopę w komunikacji z młodymi. Jednak po odpowiednim odwróceniu (Kod Leonarda!), zmienią się one we wskazówki dotarcia do skarbu-klucza, który umożliwi zdobycie przychylności tej kapryśnej i wymagającej grupy. Pokażemy, jak dziaderskie przykazania antykomunikacji (takie jak: 1) patrz zawsze z góry, bo wiesz lepiej, 2) pouczaj, bo masz do tego moralne prawo, 3) żyj tak jak Ci powiemy, 4) wejdziemy w głęboko w Twoją prywatność dla Twojego dobra) wywołują silne emocje, wk_rw i jak shackowanie tych emocji daje napęd do podejmowania decyzji, silniejszy niż niejeden lovebrand. Btw tych przykazań będzie starotestamentowo 10.
Krzysztof Szczerbacz

Team Manager
GfK - an NIQ Company

Magister ekonomii SGH, badacz rynkowy i społeczny z ponad 20-letnim doświadczeniem (SMG/KRC, ARC Rynek i Opinia, obecnie pracuje w GfK Polonia). Kierował szeregiem projektów badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, dla różnych branż.
Aleksandra Jaworska-Surma

Niezależna konsultantka
Współpracowniczka i przedstawicielka Fundacji Batorego

Dr psychologii, absolwentka Bootcamp for Account Planners w MiamiAdSchool, szkoły facylitacji Pathways oraz kursu Public Policy Analysis w London School of Economics. Specjalistka w zakresie badań jakościowych i ilościowych (SMG/KRC-MillwardBrown) oraz strategii marki i komunikacji (agencje McCann Erickson, JWT i DDB, agencja konsultingowa Corporate Profiles Consulting, kolektyw ekspercki TEAMTANK). Niezależna konsultantka w obszarze badań i strategii komunikacji kwestii społecznych i politycznych. Członkini zarządu Fundacji Polistratos.
Sylwia Bąba

Research & Development Manager, Public Research
Research Collective

Socjolożka z zapleczem ewaluacyjnym, od początku swojej kariery specjalizująca się w badaniach społecznych. Badaczka ilościowa i jakościowa, ekspertka współpracująca przede wszystkim z klientami z sektora publicznego, posiadająca również cenne doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi i złożonymi, naukowymi badaniami.