Partycypacja dzieci i młodzieży w kształtowaniu oferty Centrum Nauki Kopernik
#designresearch #współpraca #partycypacja #współprojektowanie #zmieniaj #wpływaj #rozwijaj #pomysły #opinie #badania #młodzież #dzieci
SESJA: EDUKACJA

12.25

W 2023 roku stworzyliśmy Panel Ekspercki, który jest integralną częścią prac badawczo-rozwojowych Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik. Głównymi uczestnikami Panelu Eksperckiego są dzieci i młodzież, przechodzący z roli odbiorców do roli aktywnych współtwórców innowacyjnych projektów realizowanych w CNK. Nasza współpraca z tą dynamiczną grupą to nie tylko wyzwanie, lecz przede wszystkim wartość – daje młodym głos, a nam unikalne spojrzenie na świat edukacji. Bierzemy również odpowiedzialność za ich głosy: słuchamy i wyciągamy wnioski z dyskusji. Umożliwiamy im korzystanie z naszych przestrzeni, zapewniając benefity dla nich i ich bliskich. Partycypacja tej grupy w procesie projektowym jest kluczowa dla kształtowania aktywności i produktów w ofercie CNK, efektem czego są spersonalizowane i satysfakcjonujące doświadczenia edukacyjne. Niezmiernie cenny dla nas jest aspekt szybkiej informacji zwrotnej, będący wiodącą korzyścią Panelu Eksperckiego. Zamiast długich raportów, otrzymujemy natychmiastowe opinie i sugestie, co wspomaga dostosować projekty do realnych oczekiwań. Podczas mojego wystąpienia przyjrzymy się sprawdzonym praktykom w przygotowaniu i organizacji konsultacji z młodymi uczestnikami, eksplorując zarówno sukcesy, jak i trudności, które im towarzyszą. Usłyszymy również o konkretnych przypadkach konsultacji i decyzji podejmowanych na podstawie zgromadzonej wiedzy.
Dorota Czyżewska

Specjalistka w Dziale Badań nad Kompetencjami Przyszłości
Centrum Nauki Kopernik

Kulturoznawczyni, projektantka innowacji i usług. W pracy badawczej napędza ją ciekawość towarzysząca odkrywaniu i tworzeniu nowej wiedzy oraz przyjemność płynąca z współtworzenia kapitału naukowego skupionego wokół nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i procesów uczenia się. Entuzjastka Design Thinking i zwinnego podejścia do realizowanych projektów.