We don’t need no education? Rola szkoły w życiu pokolenia Alfa.
#szkoła #socialcircles #bliscy #lokalność
SESJA: EDUKACJA
12.15
Analizując zachowania pokolenia Alfa nie możemy pomijać roli, jaką w ich życiu odgrywa szkoła. Jest to miejsce, gdzie spędzają większość swojego czasu, spotykają się z rówieśnikami i kształtują osobowość oraz charakter. Jednocześnie w obliczu doświadczeń pandemii Covid-19 (słabsze wyniki PISA 2023) oraz ze względu na rozwój technologiczny (AI) rola szkoły się zmienia, a Alfy słyszą o wyzwaniach systemu edukacyjnego (brak nauczycieli) i muszą mierzyć się z nowymi pomysłami i ideami jak np. brak prac domowych. Jakim miejscem jest w takim razie współczesna szkoła? Jaką rolę pełni? W jaki sposób kształtuje najmłodsze pokolenie? I w końcu jak wpływają na nią nauczyciele, uczniowie i rodzice? Przez 10 minut opowiem o wnioskach z prowadzonych badań i obserwacji podkreślając, że zrozumienie roli współczesnej szkoły jest kluczowe w analizie postaw i zachowań Pokolenia Alfa.
Konrad Siwiński

Senior Partner
Minds & Roses

Badacz ilościowo – jakościowy z dziesięcioletnim doświadczeniem działający głównie w obszarze finansów i nowych technologii. Szczególnie lubi duże projekty strategiczne, które są prowadzone blisko codziennego biznesu klientów. Specjalista w obszarze innowacji, strategii i budowania doświadczeń. Head of Research think tanku Social Impact Alliance for CEE. Wykłada Badania Marketingowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor projektu Generacje 2023 analizującego postawy i zachowania przedstawicieli różnych pokoleń. Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Komorowie.