INSUMMIT nav logo
Q&A
SCENA FILTRACJA
BADANIA I ANALIZY
SESJA MODEROWANA

16.25 PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA

Każdy ma własny koszyk zakupowy i – co się z tym bezpośrednio wiąże – własny poziom inflacji. Wiedza o tym, jak bardzo ten poziom może być zróżnicowany, jest niezbędna nie tylko dla decydentów, ale i marketerów. W czasie kryzysów na rynku energii, czy żywności ma bowiem odzwierciedlenie w zachowaniach konsumenckich. Tworząc model cyfrowego bliźniaka Polski (Digital Twin) – startując od każdego budynku i jego modelu 3D, osób w nim zameldowanych i wiedzy o dystrybucji ich dochodów można wyjść poza ograniczenia dotychczasowych badań GUS, co pozwoli na aktualne śledzenie jej nie tylko przez pryzmat cen. W przypadku moich badań punktem wyjścia są ubóstwo energetyczne i konsekwencje, jakie ono niesie.

FESTIWAL INSUMMIT

Kamil Rakocy

Freelancer
KR Consulting Kamil Rakocy

Ponad 15 lat doświadczenia jako konsultant i menedżer w projektach opartych na danych dla branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, rządu i NGO’sów. Umiejętność pracy na wszystkich szczeblach organizacji, od specjalisty do C-level, w celu wyjaśnienia złożonych analiz. Doświadczenie w redefiniowaniu problemów w taki sposób, aby możliwe było ich wdrożenie dla organizacji i/lub przygotowanie narzędzi informatycznych do ich rozwiązania.