INSUMMIT nav logo
Centrum Nauki Kopernik jako laboratorium badawcze
#Pozyskiwanie_danych_bez_fokusowni_i_kwestionariuszy #badanie_procesów_uczenia_się #współpraca_badawcza #living_lab #popularyzacja_nauki #ciekawość #fake_news #badania_w_procesie rozwiązywania_zadań_wizualno-przestrzennych
SCENA FILTRACJA
EXPERIENCE DESIGN
SESJA MODEROWANA

14.05 CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA

Centrum Nauki Kopernik gości codziennie tysiące osób w różnym wieku, z różnych grup społecznych, o różnych zainteresowaniach. To doskonały potencjał badawczy. Projekt Living Lab umożliwia realizację nowatorskich projektów w Koperniku. Jak to działa? Dlaczego warto inwestować w komunikację naukową? Jakie powinno być badanie, żeby spełniało oczekiwania badaczy i użytkowników? Jak wygląda model współpracy Kopernika z partnerami akademickimi? Opowiemy o tym w trakcie spotkania.

FESTIWAL INSUMMIT

Katarzyna Potęga vel Żabik

starszy specjalista-badacz
Centrum Nauki Kopernik

Pracownik zespołu badawczo-rozwojowego Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik. Studentka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Psychologia & Informatyka (MISD – P&I) – ICT & Psychology w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Odpowiada za projekty badawczo-rozwojowe dotyczące rozwijania narzędzi i modeli uczenia się, bada uczenie się na wystawach oraz charakter i jakość doświadczenia zwiedzających.
Ilona Iłowiecka-Tańska

Kierownik obszaru badawczego
Centrum Nauki Kopernik

Projektuję badania i prace rozwojowe, korzystając z zaplecza teoretycznego nauk o uczeniu się (Learning Sciences). Interesują mnie eksponaty jako pomoce naukowe. Razem z zespołem badam, w jaki sposób nasze wystawy w Koperniku wspierają zwiedzających w odkrywaniu zjawisk, które inspirowały naukowców, i jak można się przy ich pomocy uczyć. Dla mnie osobiście fascynująca badawczo jest relacja między rozumieniem zjawisk przyrodniczych a zdolnością wyrażenia tego rozumienia w słowach. Duża część mojej pracy polega na przenoszeniu wniosków z badań naukowych do powstających w Koperniku rozwiązań edukacyjnych.