INSUMMIT nav logo
Czy, na kogo i jak działa język inkluzywny. A szczególnie jak działa w pracy.
#inkluzywność #mniejszości #kobiety #grupa_dominująca #środowisko_zawodowe #komunikacja_wewnętrzna
SCENA PASAŻ
INKLUZYWNOŚĆ
SESJA KUROWANA

12.05 PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA

Czy używanie języka inkluzywnego zwiększa bezpieczeństwo w zespołach, a przez to sprzyja innowacjom? A jeśli język inkluzywny powoduje większe bezpieczeństwo członków zespołu, to czy podnosi się przez to i poziom szczerości w komunikacji? Czy równościowa komunikacja uruchamia potencjał pracowników? Czy użycie języka inkluzywnego zwiększa poczucie wspólnoty, a przez to i poczucie dumy z miejsca pracy? To są pytania, na które odpowiemy przy pomocy badania wśród osób pracujących. Pokażemy, jakie są paradoksy używania języka inkluzywnego – i że jego stosowanie może przynieść realne korzyści. Może być inwestycją, a nie tylko wymogiem prawnym czy modną aplikacją.
Jacek Wasilewski

nauczyciel akademicki
Uniwersytet Warszawski

Medioznawca i kulturoznawca. Zajmuje się narracjami w reklamie i biznesie, analizą narracji oraz warsztatami z jej kształtowania. Bada mechanizmy narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Prowadził badania o wpływie emocji na odbiór tekstu, obrazu i opowieści. Autor książek pt. Baśnie wolnego rynku, Prowadzeni słowami oraz o polskich narracjach Opowieści o Polsce. Współtłumacz książek Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie oraz Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje debatę publiczną.
Adam Ciołek

Senior Project Manager
Ipsos Polska

Z wykształcenia orientalista, ale swoją niszę znalazł w badaniach rynku, z którymi jest związany od 2013 roku. Obecnie ilościowiec specjalizujący się w testach innowacji i nowych produktów. Nieustannie wierzy, że badawczy „Święty Graal” najłatwiej znaleźć w miksie danych ilościowych i jakościowych.