INSUMMIT nav logo
Fokus na człowieka i cała naprzód!
C-suite o insights-into-action jako DNA progresywnych organizacji
BUTELKOWNIA
SESJA OTWARCIA

10.40 CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA