INSUMMIT nav logo
Marketing na glinianych nogach, czyli jak powiedzieć „sprawdzam” popularnym źródłom wiedzy.
#Artefakty_badawcze #How_brand_Grow #Brand_Purpose #segmentacje #kejsy #benchmarki #ekonometria #efektywność #brand_purpose #archetypy
SCENA PASAŻ
PLANOWANIE STRATEGICZNE
SESJA MODEROWANA

13.20 CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA

Żeby dana teoria mogła zostać uznana za naukową, należy podać okoliczności, w których okazała by się nieprawdziwa (kryterium falsyfikowalności). To dobry test na dogmatyczność przekonań. Marketing jako dziedzina wiedzy opiera swój rozwój na konsensusie prawdziwości nowych odkryć, teorii, doktryn. Co by się stało z wiedzą marketingową, gdybyśmy potraktowali ją zgodnie z naukowym rygorem badawczym? W moim wystąpieniu przedstawię główne źródła wiedzy marketingowej, opisze okoliczności ich prawdziwości i użyteczności. Wszystko po to, żeby za kierunek rozwoju marketingu nie odpowiadały wyłącznie nowe teorie i narzędzia, ale również ich krytyczne rozumienie i rzetelne zastosowanie.

FESTIWAL INSUMMIT

Bartosz Brennek

Strategy Director
Zenith

Strateg z doświadczeniem komunikacyjnym i konsultingowym oraz zapleczem analityczno-badawczym. Pracował dla klientów realizujących innowacyjne i szeroko nagradzane kampanie (Effie, Mixx Awards, KTR, Innovation). W Zenith odpowiedzialny za integrację narzędzi badawczych i analitycznych z komunikacyjnymi, rozwój oferty konsultingowej w oparciu o policzalne narzędzia, oraz scouting i skalowanie innowacyjnych rozwiązań z rynku. Uczestniczył w projektach konsultacyjnych z zakresu transformacji cyfrowej. W ramach Publicis Groupe był głownym ekspertem grup roboczych z zakresu data driven & performance marketingu oraz developmentu nowych produktów. Doradzał start-upom, m.in. w ramach programu akceleracyjnego Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Scouter i doradca business developmentu w akceleratorze Publicis Group – nextTECHnow.