INSUMMIT nav logo
Q&A
SCENA PASAŻ
MŁODZI
SESJA MODEROWANA

11.05 PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA

Czy młodzi mają autorytety? Kto inspiruje aktywistów z pokolenia Z do działania? Młodzi społecznicy podchodzą do pojęcia autorytetu z dystansem. Mówią, że to ktoś godny naśladowania w każdym obszarze życia, a takich postaci raczej nie znajdują. Posiadanie autorytetu zakłada podążanie za kimś, czyjąś władzę i wspomnianą doskonałość, a młodzi mają krytyczny i podejrzliwy stosunek do przymusu i naśladowania wzorów. W ich opowieściach biograficznych, których wysłuchaliśmy w ramach badań Narodowego Centrum Kultury, pojawiają się jednak znaczące osoby, które wywarły wpływ na wartości i strategie życiowe naszych rozmówców. Opowiem, kim one są i jakie miejsce zajmują w życiorysach i wyborach zaangażowanych młodych – kto ich inspiruje i dlaczego. Na podstawie ponad 50 wysłuchanych opowieści biograficznych, opowiem o stosunku do autorytetów wśród dorosłych społeczników z najmłodszego pokolenia. Opowiem o tym, czy w ich świecie jest miejsce na autorytety oraz jakie postacie wymieniają, kiedy mówią o ważnych dla siebie wartościach i decyzjach. Opowieść będzie osnuta wokół pojedynczych przypadków – fascynujących, choć nadal krótkich i czekających na swój dalszy ciąg, biografii.
Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska

Narodowe Centrum Kultury

Socjolożka, absolwentka socjologii na UW i studiów miejskich na ASP. Pracuje w Narodowym Centrum Kultury, gdzie z zapałem bada uczestnictwo w szeroko i wąsko rozumianej kulturze. Przygodę z badaniami zaczynała w zespole badań jakościowych TNS Polska. Zbyt dorosła by nazwać się przedstawicielką pokolenia Z.