INSUMMIT nav logo
Siła różnorodności i inkluzji, siła stereotypów. Co zrobić, żeby kultura organizacyjna nie zjadła strategii na śniadanie?
#różnorodnośćwmiejscupracy #inkluzja #spójnośćspołeczna
SCENA PASAŻ
INKLUZYWNOŚĆ
SESJA KUROWANA

13.05 PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA

Zarządzanie różnorodnością i inkluzja to procesy, które mają początek, ale nie mają końca – tak, jak praca ze stereotypami. Stereotypy są potrzebne; ułatwiają funkcjonowanie, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jednocześnie ograniczają; mogą prowadzić do uprzedzeń i dyskryminacji. Osoby wolne od uprzedzeń mogą dyskryminować, a osoby dyskryminujące mogą (ale nie muszą) być uprzedzone. Jak więc sprawić, żeby różnorodność w organizacji była korzyścią? Jakie trudności i zagrożenia stoją przed firmami? Czy i jak można (z)mierzyć dojrzałość firm w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w miejscu pracy? Przyjdź i posłuchaj.

FESTIWAL INSUMMIT

Barbara Fabisiak

kierownik Projektów
PBS

Kierownik Projektów w PBS. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Socjologia. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji badań marketingowych i społecznych, o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Uczestniczyła m.in. w realizacji projektów dotyczących oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), sytuacji osób z niepełnosprawnościami, zjawiska molestowania oraz molestowania seksualnego, równości szans płci, zarządzania różnorodnością.
Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna / Prezeska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+, Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Raporty Społeczne, Verba Veritatis. Na co dzień kieruje Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą nad strategicznym rozwojem organizacji w Zarządzie. Związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.