INSUMMIT nav logo
UX w akwarium. Innowacje z pogranicza
#akwarystyka #IoT #egalitaryzm #przygoda #nowe-terytoria #badania #product-design
SCENA FILTRACJA
PROJEKTOWANIE INNOWACJI
SESJA MODEROWANA

16.45 CZWARTEK, 22 WRZEŚNIA6

Podczas wystąpienia opowiemy o tym, w jaki sposób poprzez zmianę narracji i automatyzację można zmienić postrzeganie mocno ugruntowanego produktu. Przedstawimy proces tworzenia nowej linii produktowej, w tym badania oraz ich wyniki, projektowanie warsztatowe i kolejne fazy doprecyzowywania aplikacji mobilnej oraz zmienioną pod wpływem researchu strategię komunikacji. Nowy ekosystem Aquael to dobry przykład opowieści o pomysłowej implementacji koncepcji Internet of Things. Jednocześnie projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy, jest przykładem tego, jak firma z ponad 36-letnim doświadczeniem na rynku potrafi modernizować swój biznes w oparciu o nowe dane.

FESTIWAL INSUMMIT

Miron Grzegorkiewicz

Head of Design
Ciekawość

10+ międzynarodowego doświadczenia w projektowaniu zaawansowanych systemów i usług cyfrowych dla wielu różnych branż. Obecnie projektuje rozwiązania na pierwszym etapie definiowania produktu, wspierając strategię oraz balans pomiędzy potrzebami biznesu i użytkowników. Z wykształcenia teatrolog, z pasji muzyk improwizator i producent muzyczny.
Maria Wierzbicka-Tarkowska

Ciekawość

Socjolożka i antropolożka. Badaczka rynkowa i społeczna z ponad 15-letnim doświadczeniem. Prowadziła badania dla instytucji kultury i organizacji trzeciego sektora, a także w agencji badawczej IQS. Współautorka wielu publikacji dotyczących m.in. edukacji zdalnej w pandemii, kondycji psychicznej młodych Polaków, stylu życia Polek, digital parentingu, a także raportów syndykatowych IQS Świat Kobiet i Family Power. Od dwóch lat związana z zespołem badawczo-projektowym Ciekawość, gdzie projektuje i koordynuje procesy badawcze, moderuje warsztaty, wywiady IDI, etnograficzne i grupy fokusowe dla klientów polskich i zagranicznych.