INSUMMIT nav logo
Świat w zmianie – szkoła w zmianie
Świat w zmianie – szkoła w zmianie
otwarta SESJA kurowana
17.15 WTOREK, 24 WRZEŚNIA
Wyzwaniem dla systemu edukacji jest nowa rzeczywistość – globalne kryzysy, strajki nauczycieli, niski prestiż zawodu, kondycja psychiczna młodych ludzi, zmiany technologiczne i społeczne. Będąc w ciągłej zmianie, przygotowujemy dzieci i młodzież do życia w świecie, którego jeszcze nie znamy. Polska szkoła nie jest monolitem. Stała się wielokulturową, różnorodną społecznością, w której ujawniają się stare i nowe potrzeby jej członków i członkiń: uczniów, nauczycieli, rodziców. Skuteczne nauczanie i uczenie się wymagają kompleksowego podejścia – dbałości o dydaktykę, integrację społeczną i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczniom i uczennicom.
Jakość edukacji ma wpływ na nas wszystkich i przyszłą kondycję naszego kraju. Wypracowanie wspólnej wizji edukacji przyszłości oraz zasilenie jej rzetelnymi danymi to szansa na zmianę systemową, którą jako badaczki i badacze chcemy wspierać. Podczas naszej sesji:
  • Eksperci i ekspertki opowiedzą o wybranych wyzwaniach, z jakimi mierzy się współczesny system edukacji.
  • Przedstawimy pomysły, rozwiązania i dobre praktyki warte skalowania.
  • Porozmawiamy o możliwym wkładzie w zmianę różnych grup: społeczeństwa, rodziców, przedstawicieli biznesu itp. oraz zaprosimy do wspólnych działań.
Po sesji zapraszamy do wymiany doświadczeń w kuluarach.
Konrad Siwiński

Senior Partner
Minds & Roses
Head of Research
Social Impact Alliance for CEE

Badacz, społecznik, team leader, wykładowca akademicki. Szczególnie lubi duże projekty strategiczne, które są prowadzone blisko codziennego biznesu klientów. Specjalista w obszarze innowacji, strategii i budowania doświadczeń. Head of Research think tanku Social Impact Alliance for CEE. Wykłada Badania Marketingowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Komorowie. W wolnym czasie trenuje, by dobiec jak najdalej, zawsze z muzyką na uszach. Możesz go też spotkać na meczach koszykarskich Dzików Warszawa.
Magdalena Tędziagolska

Właścicielka
Badania i Działania