INSUMMIT nav logo
Ziębi mnie czy grzeje? Jakie emocje budzi AI w przeciętnym Polaku?
AI, sztuczna inteligencja, emocje, społeczny wymiar AI, cyfrowe społeczeństwo, rozwój technologii, relacjeczłowiek-urządzenie, ludzki wymiar technologii, sondaż, opinie Polaków, chatGPT, samochód bezzałogowy, AI zamiast lekarza
FENOMENY
SESJA MODEROWANA
14.45 ŚRODA, 25 WRZEŚNIA
Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji ma także wymiar społeczny. Skuteczna implementacja rozwiązań opartych na SI wymaga od nas refleksji nad społecznymi konsekwencjami tych działań. Na sposób wykorzystywania nowych zdobyczy cywilizacji wpływ mają nie tylko edukacja i kompetencje cyfrowe, ale także ludzkie emocje – lęki i uprzedzenia, nadzieje i oczekiwania. Czy Polacy boją się wsiąść do bezzałogowego auta? Czy przyjmą diagnozę medyczną postawioną przez AI a nie przez lekarza z krwi i kości? Czy Polacy są otwarci na poradę psychologiczną, którą postawiłaby sztuczna inteligencja? Reprezentanci jakich pokoleń są bardziej otwarci na rozwój technologii AI? Na te pytania i wiele innych związanych z tematem postaram się udzielić odpowiedzi podczas swojego wystąpienia przytaczając analizy reprezentatywnych i najnowszych wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej.
dr Edyta Umańska

kierowniczka zespołu informacji i komunikacji
Centrum Badania Opinii Społecznej

Socjolożka, badaczka i wykładowczyni. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowniczka zespołu informacji i komunikacji w Centrum Badania Opinii Społecznej oraz wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Członkini sekcji socjologii cyfrowej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Oprócz fascynacji statystyką zajmuje się relacjami między technologią a ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia smartfonów.